CR2
CR2 Produktbild
Brand-/brandgasspjäll i brandklass EI120 med cirkulär anslutning

CR120/CR2

  • CR120 och CR2 är brand-/brandgasspjäll i Brandklass Ei120 med cirkulär anslutning
  • Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet
  • Brandklass EI120 innebär att spjället kan motstå brand och rökgaser mellan brandceller i 120 minuter enligt EN1366-2
  • P-märkt
  • Spjället är tillverkat av galvaniserdad stålplåt med spjällblad av det eldfasta materialet Promatech
  • CR120 och CR2 kan användas i vägg och bjälklag av bl a betong, lättbetong, tegel och lättväggar (gips)
  • Spjället kan monteras oberoende av luftfödesrikting och installation ska ske i enlighet med nationella föreskrifter
  • Kan styras med Swegons styrprodukter

Mehr anzeigenVerbergen

Typenschlüssel

CR120 Storlek (mm)
Brandklass Ø
EI120 100 - 315
CR2 Storlek (mm)
Brandklass Ø
EI120 400 - 630

Dokumente herunterladen

Weitere Dokumente finden Sie auf unserer Suchseite. Wenn Sie nach älteren Versionen suchen, finden Sie diese im Dokumentenarchiv

Filter
Dokument Produkte Typ Größe Format Download
Prospekt Swegon Leistungen und Produkte (alle) Broschüre 9.28MB pdf